Logo Vitay

Pełną parą na zakupy w sklepie Ariete.pl

Zasady promocji

Jeśli w czasie trwania promocji złożyłeś/aś zamówienie na produkt promocyjny marki Ariete na vitay.pl to możesz skorzystać z kuponu papierowego, który otrzymałeś/otrzymałaś z zamówieniem. Szczegóły zawarte są w regulaminie.

Instrukcja wykorzystania kodów

 1. Dodaj dowolne produkty marki Ariete do koszyka.
 2. Następnie przejdź do realizacji zamówienia poprzez kliknięcie koszyka lub "Realizuj zamówienie" w podglądzie koszyka (Ilustacja 1).
 3. Pojawi się strona z pełnym podsumowaniem koszyka.
 4. Kod rabatowy wpisz w polu "Kupony rabatowe" pod listą produktów.
 5. Kupon rabatowy pojawi się w podsumowaniu koszyka, a wartość produktów zostanie pomniejszona o wartość kuponu rabatowego.
 6. Dokończ zamówienie klikając "Przejdź do realizacji zamówienia".

Pamiętaj, że zgodnie z zasadami promocji (opisanymi w regulaminie poniżej) do jednego zamówienia można dodać tylko jeden kod rabatowy, a wartość produktów musi być większa niż wartość kuponu.

Zwroty realizujemy zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie promocji

Życzymy udanych zakupów z ariete.pl

Zdjęcie 1 - Podgląd koszyka

Zdjęcie 1 - Podgląd koszyka

Zdjęcie 2 - Podsumowanie koszyka

Zdjęcie 2 - Podsumowanie koszyka

Regulamin promocji
"Kupony rabatowe do wykorzystania w sklepie ariete.pl za zakupy oczyszczaczy parowych marki Ariete w programie lojalnościowym Vitay"

 1. Organizatorem promocji jest firma Gero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Al. Jerozolimskie 47/1; 00-697 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000082683, NIP: 5260151632, REGON: 002156516, kapitał zakładowy 520 000 zł.
 2. Promocja organizowana jest na stronie Vitay.pl (sklep internetowy) oraz w sklepie internetowym pod adresem www.ariete.pl.
 3. Promocją objęte są przedstawione w Tabeli 1 produkty marki Ariete (Produkt Promocyjny) zamówione na Vitay.pl:

  Tabela 1

  ModelOpisWartość kuponu brutto
  Ariete 4133Vapori Jet20 zł
  Ariete 4164Steam Mop 10 in 150 zł
  Ariete 4146Xvapor Deluxe100 zł
 4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która w czasie obowiązywania Promocji ukończyła 18 lat, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ k.c. i posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja obowiązuje od 16.10.2017 r. do 30.11.2017 do godziny 23:59. Uczestnik programu Vitay, który zamówi jeden z produktów Ariete objętych promocją (Tabela 1), otrzymuje razem z produktem papierowy kupon promocyjny, na którym umieszczony jest kod alfanumeryczny uprawniający do skorzystania z rabatu na ariete.pl.
 6. Osoba obdarowana kuponem może go zrealizować na stronie www.ariete.pl do końca 31.12.2017.
 7. Na każdym kuponie umieszczony jest unikalny kod rabatowy na wybraną kwotę. Wystarczy wejść na stronę ariete.pl i wpisać kod z kuponu papierowego w polu "Kupony rabatowe". Wartość kuponu jest odliczana od sumy zamówienia w sklepie internetowym www.ariete.pl. Jeśli wartość produktów w koszyku będzie równa lub większa niż kwota 200 zł brutto, przesyłka będzie wysłana bezpłatnie. Jeśli wartość produktów w koszyku będzie mniejsza niż 200 zł brutto koszt transportu będzie wynosił 15 zł brutto.
 8. Kupon może zostać zrealizowany na zakup produktu/produktów tylko raz. Kuponów nie łączymy podczas jednego zamówienia. Każdy kolejny kupon może być zrealizowany przy dodatkowym zamówieniu. Kupon nie może być zrealizowany na pokrycie kosztów wysyłki.
 9. Wartość zamówienia uprawniająca skorzystanie z kuponu nie może być mniejsza niż wartość danego kuponu.
 10. Zwroty towaru
  Zwroty towaru odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 r., poz. 827.
 11. Klient nie może domagać się zwrotu gotówki za zakupy, które opłacił w całości kuponem, a następnie zwrócił.
 12. W przypadku zwrotu części lub całości zamówienia:
  • Jeśli wartość zwracanego towaru nie przekroczy wartości wykorzystanego kuponu, nabywcy zostanie zwrócony kupon rabatowy o wartości równej wartości zwracanych towarów.
  • Jeśli wartość zwracanego towaru przekroczy wartość wykorzystanego kuponu rabatowego, nabywcy zostanie zwrócony cały kupon rabatowy, a pozostała część (różnica pomiędzy wartością zwracanego towaru, a wartością kuponu) zostanie zwrócona gotówką na konto bankowe nabywcy.
  Data ważności kuponu zwracanego będzie przypisana do konta nabywcy i ważna 1 miesiąc.
 13. Realizacja częściowa i anulowanie zamówienia
  Jeśli z winy Sprzedawcy nie doszło do realizacji części lub całości zamówienia lub zamówienie ulegnie zmianie na życzenie Kupującego to:
  • W sytuacji w której wartość niezrealizowanej części zamówienia nie przekroczy wartości wykorzystanego kuponu, nabywcy zostanie zwrócony kupon rabatowy o wartości równej wartości niezrealizowanej części zamówienia.
  • W sytuacji w której wartość niezrealizowanej części zamówienia przekroczy wartość wykorzystanego kuponu, nabywcy zostanie zwrócony cały kupon rabatowy, a pozostała część (różnica pomiędzy wartością niezrealizowanej części, a wartością kuponu) zostanie zwrócona gotówką na konto bankowe nabywcy.
  Data ważności kuponu zwracanego będzie przypisana do konta nabywcy i ważna 1 miesiąc.
 14. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Kupującego wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach realizacji zamówienia i są przechowywane zgodnie zobowiązującym prawem i nie są udostępniane osobom trzecim ani żadnym instytucjom, zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

Wzory kuponów rabatowych

Awers kuponu 20 zł

Awers kuponu 20 zł

Awers kuponu 50 zł

Awers kuponu 50 zł

Awers kuponu 100 zł

Awers kuponu 100 zł

Rewers kuponu 20 zł

Rewers kuponu 20 zł

Rewers kuponu 50 zł

Rewers kuponu 50 zł

Rewers kuponu 100 zł

Rewers kuponu 100 zł

Gero Sp. z o.o.

Adres Siedziby (Korespondencyjny):
Gero Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 126
01-304 Warszawa

tel. +48 (22) 583 10 33
fax. +48 (22) 583 10 44

e-mail: gero@gero.com.pl
http: www.gero.com.pl


Adres Rejestrowy:
Gero Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 47/1
00-697 Warszawa

NIP: 526-015-16-32
REGON: 002156516
nr GIOŚ: E0000890WZ
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000082683
Kapitał Zakładowy: 520.000,00 PLN